ANBI

Het Regionaal Distributiecentrum Voedselbanken Fryslân heeft een ANBI-status. Dit betekent dat wij een algemeen nut beogende instelling zijn.

ANBI

Algemene informatie