Steun voor Distributiecentrum Voedselbanken Friesland

Het nieuwe distributiecentrum van de voedselbanken in Fryslân heeft € 2.500 van Vermilion Energy ontvangen voor het treffen van energiebesparende maatregelen. Met de schenking wordt onder andere de verlichting vervangen door een energiezuinige LED-variant.

Daarnaast wordt ook gekeken naar energiezuinige alternatieven voor verwarming en de koel- en vriescapaciteit. Want ook dit vraagt de nodige energie. Zo is koel- en vriescapaciteit van het distributiecentrum nodig om het ontvangen voedsel veilig te bewaren, totdat dit kan worden verstrekt aan de 17 voedselbanken in onze provincie.

Voor het distributiecentrum betekent de investering een reductie van de exploitatiekosten. Hierdoor hoeven de aangesloten voedselbanken minder bij te dragen aan het distributiecentrum.

Deze schenking is aangevraagd uit het Omgevingsfonds van Vermilion Energy the Netherlands B.V. Dit fonds is een onderdeel van het internationale programma van Vermilion. Het doel is met maatschappelijke schenkingen toegevoegde waarde te bieden aan de omgeving waarin de onderneming met projecten actief is.